เมื่อวันที่ 22 ก.พ. หลังจากจังหวัดบุรีรัมย์ โดยนายธัชกร หัตถาธยากูล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ สั่งปิดร้านอาหารกึ่งสถานบันเทิง และร้านอาหารเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีทั้งจังหวัดแบบไม่มีกำหนด หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ มีประวัติสัมผัสเชื้อจากแหล่งบริการสถานบันเทิงมากถึง 300 ราย เนื่องจากพบสถานการณ์ปัจจุบันพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอน (Omicon) สามารถแพร่ได้เร็วและมีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์อื่นๆ

ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์มีรายงานผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโควิดระลอกใหม่ รวมกว่า 8,600 ราย ในจำนวนนี้มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันที่สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการและร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีการแสดงดนตรีมากถึง 300 ราย โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันวาเลนไทน์ที่มีผู้เดินทางข้ามจังหวัด ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งหากยังคงปล่อยให้ดำเนินกิจการต่อไป อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไปยังสถานที่ชุมชน หมู่บ้านอื่นๆ ในวงกว้าง จนยากต่อการควบคุมโรค

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามนัยมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับและอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากมีการเปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

นายทศพล ฉิมจาน อายุ 63 ปี เลขที่ 160 บ้านสระขุด หมู่ 1 ต.ทุ่งกระเต็น อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เจ้าของวงดนตรีชื่อดัง ”เด่นนภา” กล่าวว่า ตนมีอาชีพอย่างเดียวคืองานแสดงดนตรี ทั้งรถแห่และดนตรีกลางแจ้ง ที่ผ่านมาหลังมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต้องหยุดพัก ไม่มีคนจ้าง นักร้อง นักดนตรีส่วนหนึ่ง ต้องไปหางานทำ เพราะไม่มีงานแสดง แต่โควิด-19 เกิดระลอกแล้วระลอกอีกมาจนถึงขณะนี้เรียกได้ว่าเจ็บหลายดอก เพราะแต่ละครั้งที่มีการผ่อนคลายได้มีการนัดหมายซ้อมวงดนตรีมีค่าใช้จ่ายมากมาย เมื่อเล่นได้แค่งานหรือสองงานต้องหยุดเพราะเจอระลอกใหม่อีก ยอมรับว่าเหนื่อย