เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ได้ลงนามประกาศกรุงเทพมหานคร  เรื่อง  สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 38) ภายหลังศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ได้เสนอแนะให้กทม.พิจารณาสั่งปิดสถานที่หรือกิจการเพิ่มเติม เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดและข้อเสนอแนะดังกล่าว  กรุงเทพมหานคร สั่งปิดสถานที่หรือกิจการเพิ่มเติม 10 ประเภท เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ดังนี้

1. สนามกีฬาทุกประเภท  2. สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ต่าง ๆ 3. ลานกีฬา  4. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ  5. ศูนย์การเรียนรู้ และหอศิลป์ 6. ห้องสมุดสาธารณะ  7. พิพิธภัณฑ์  8. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 9. ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม ร้านทำเล็บ และร้านสัก 10. สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา สระว่ายน้ำสาธารณะ  โดยสถานที่ตามข้อ 1 – 8  ให้ใช้เพื่อให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขอื่น ๆ ของภาครัฐได้ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค. 64 จนถึงวันที่ 2 ส.ค. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น  ประกาศ ณ วันที่ 21 ก.ค. 64.