เมื่อวันที่ 21 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์แพร่ระบาดโรคเชื้อโควิด-19 ของจ.สตูลว่า วันนี้ มีผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 อีก 15 ราย ซึ่งเป็นผู้ติดเชื้อในพื้นที่ 4 ราย และเป็นผู้ป่วยโควิด-19 ตามโครงการ “คนสตูลไม่ทิ้งกัน” อีก 7 ราย และเป็นผู้ป่วยซึ่งเป็นผู้ต้องขังภายในห้องกักโรคของเรือนจำจังหวัดสตูลอีก 4 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 356 ราย

ผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 15 รายดังกล่าวพบว่า เป็นกลุ่มเสี่ยงสูงที่สัมผัสผู้ป่วยไว้ก่อนหน้านี้นั้น เป็นกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงในเมืองสตูล 1 ราย อ. มะนัง 3 ราย กทม. 7 ราย ไปเข้าโรงพยาบาลสตูลเพื่อรับการรักษาตัวและ โรงพยาบาลในพื้นที่ ส่วนผู้ต้องขังนั้น อยู่ห้องกักโรคเรือนจำจังหวัดสตูล 4 ราย ประกอบด้วย รายที่ 346 เป็นหญิง อายุ 27 ปี อาชีพเป็นพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สตูล บ้านอยู่ ต.คลองขุด อ.เมืองสตูล เป็นผู้ป่วยสัมผัสเสี่ยงสูงกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้ และรายที่ 347 เป็นชาย อายุ 39 ปี รวมทั้งรายที่ 348 เป็นชาย อายุ 44 ปี รายที่ 349 เป็นชาย อายุ 34 ปี บ้านอยู่ ต. ปาล์มพัฒนา และ ต. นิคมพัฒนา อ. มะนัง ผู้ป่วยทั้ง 3 รายดังกล่าวนั้น พบว่า เป็นผู้ป่วยที่พ้นโทษ และออกจากห้องกักโรคเรือนจำจังหวัดสตูล

รายที่ 350 เป็นชาย อายุ 29 ปี รายที่ 351 เป็นชาย อายุ 35 ปี รายที่ 352 เป็นหญิง อายุ 43 ปี ทั้ง 3 รายนี้ มีอาชีพค้าขาย เป็นผู้คนในครอบครัวเดียวกัน บ้านอยู่ที่เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ รายที่ 353 เป็นหญิง อายุ 41 ปี รายที่ 354 เป็นชาย อายุ 41 ปี รายที่ 355 เป็นชาย อายุ 67 ปี ทั้ง 3 ราย นี้นั้นเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน ประกอบอาชีรับจ้าง บ้านอยู่ที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ รายที่ 356 ผู้หญิง อายุ 24 ปี ประกอบอาชีพรับจ้าง บ้านอยู่ ต.บางเพลียง อ. บางบ่อ จ.สมุทรปราการ และผู้ป่วยในห้องกักโรคเรือนจำจังหวัดสตูล รายที่ 55-58 เป็นผู้สัมผัสผู้ป่วยในห้องกักโรคก่อนหน้านี้ อยู่ ต.พิมาน อ.เมืองสตูล มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 200 ราย นั้น 200 ราย เรือนจำจังหวัดสตูลได้ปฏิบัติการล็อกเรือนนอนลงกลอนแดนประจำวัน มาตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.2564 ที่ผ่านมา

การติดตามสืบสวนสอบสวนค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดและผู้สัมผัสร่วมบ้านของผู้ป่วยทั้ง 15 ราย พบว่ามีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงถึงจำนวน 213 ราย ได้ไปกักตัวที่ HQ จำนวน 13 ราย LQ จำนวน 200 ราย และกำชับให้คำแนะนำเพื่อให้ปฏิบัติ ตัวตามมาตรการ เพื่อให้มีสุขอนามัยที่ดี รวมถึงอยู่ในความดูแลเฝ้าสังเกตอาการ หมอครอบครัว ส่วนอาคารสถานที่ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สถานที่ทำงาน ที่พัก รถยนต์นั้น ให้ผู้ประกอบการ / เจ้าของ เร่งทำความสะอาดฆ่าเชื้อแล้ว.