เมื่อวันที่ 24 ก.พ. แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ได้โพสต์ข้อความแสดงความเห็นกรณีตั้งศาลพระสยามเทวาธิราช พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระภูมิชัยมงคล และศาลตายาย ประจำรัฐสภา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ว่า เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา มีพิธีเงียบ ๆ ที่ควรยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่สภา คือการตั้งศาลสำคัญประจำสภา ในฐานะที่เป็นคนให้ความสำคัญเรื่องนี้ไม่ได้รับรู้ข้อมูลงานมาก่อน มาเห็นภาพแล้วก็สงสัยว่าทำไมมีเพียงบางคนได้ไปร่วม จนมาทราบว่า เพราะหนังสือฉบับนี้ ซึ่งไม่เชื่อว่าเป็นนโยบายท่านประธานชวน ใครเป็นคนกำหนดว่าให้ร่วมพิธีได้เฉพาะประธานกรรมาธิการ

แล้วทำไมทางวุฒิสภาก็รับนโยบายตามจดหมายนี้ เรื่องนี้ไม่มีเรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องการให้ความสำคัญกับเทพเทวดาที่คนไทยเคารพ หากคิดได้แค่นี้ ทำได้แค่นี้ก็คงไม่ต้องหวังว่าคนรุ่นหลังจะให้ความสำคัญ สภาที่ทุกคนพยายามบอกว่าทรงเกียรติ จัดพิธีแบบนี้ จะเรียกได้ว่ากีดและกันไหม หมอในฐานะคนไทยที่ไปที่ไหนจะให้ความสำคัญ จะกราบ ทำความเคารพเทพเทวดาที่พิทักษ์สถานที่เสมอมา ได้ทราบเรื่องนี้แล้วแปลกใจ อยากได้คำตอบ