เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (21 ก.ค.) พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ รองผู้ว่าฯ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการการบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 13/2564 โดยมี คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาล โรงพยาบาลเอกชน และหน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมประชุมออนไลน์ผ่าน ระบบ Zoom meeting โดยในที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่ม และสตรีมีครรภ์เป็นการเร่งด่วน เนื่องจากทั้ง 3 กลุ่มถือว่าเป็นกลุ่มเปราะบางเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย อาจมีอาการรุนแรง มีอัตราการเสียชีวิตสูง จึงจำเป็นต้องเร่งฉีดวัคซีนให้ครบ 2 เข็มโดยเร็วที่สุด

เริ่มพรุ่งนี้! คิวนัดใหม่ ‘ไทยร่วมใจ’ คนถูกเลื่อนฉีดวัคซีนโควิด 19-23 มิ.ย.

สำหรับประชาชนอายุ 18-59 ปี ที่ลงทะเบียนได้คิวฉีดวัคซีนผ่าน “ไทยร่วมใจ” ช่วงวันที่ 19–23 มิ.ย.64 ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนวันนัดใหม่วันที่ 22–26 ก.ค.64 ตามเวลาและสถานที่เดิม ที่หน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด กรุงเทพมหานคร–หอการค้าไทย ทั้ง 25 จุด ส่วนผู้ที่มีคิวนัดวันที่ 24 มิ.ย.64 เป็นต้นไป จะแจ้งคิวฉีดใหม่ให้ทราบทันทีทาง www.ไทยร่วมใจ.com เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน ส่วนกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพฯ และลงทะเบียนไว้แล้วให้มาฉีดตามคิวนัดหมาย ส่วนผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก Comprehensive Covid-19 Response Team (Bangkok CCRT) จะให้บริการฉีดวัคซีนเชิงรุกกับทั้ง 3 กลุ่มในชุมชน ตลอดจนเร่งประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับทราบข้อมูลข่าวสาร ให้สำนักงานเขต 50 เขต ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์พร้อมช่วยลงทะเบียนฉีดวัคซีน ผ่าน www.ไทยร่วมใจ.com ให้กับผู้มีอายุเนื่องจากที่ผ่านมายังมีผู้สูงอายุบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ เพื่อให้ได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้โดยเร็วเพื่อลดความเสี่ยงติดเชื้อเพิ่มประสิทธิควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ในที่ประชุมยังรายงานความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิดพื้นที่กรุงเทพฯ ซึ่งมีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน 7,699,174 คน ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.ถึง 20 ก.ค.64 ว่ามีประชาชนรับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 3,861,951 คน คิดเป็นร้อยละ 50.16 มีประชาชนรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 949,969 คน คิดเป็นร้อยละ 12.34 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 1,373,250 คน รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 637,225 คน คิดเป็นร้อยละ 46.40 ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม 39,151 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 ผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค 659,380 คน ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 แล้ว 406,439 คน คิดเป็นร้อยละ 61.64 และผู้มีโรคประจำตัว 7 กลุ่มโรค รับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว 52,445 คน คิดเป็นร้อยละ 7.95