สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 22 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด 13,655 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อใหม่ 13,110 ราย จากเรือนจำที่ต้องขัง 545 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสม 424,269 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,921 ราย หายป่วยสะสม 287,951 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 87 ราย ขณะที่ภาพรวมของการเสียชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 ตั้งแต่ปี 2563 มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 3,697 ราย