จากกรณีเกิดเสียงร้องเรียนจากประชาชน เรื่องการจ่ายเงินสมทบของประกอบอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 หลังพบว่ายังไม่มีการปรับลดการจ่ายเงินสมทบลง ร้อยละ 40 ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติให้ปรับลด ตั้งแต่เดือน ก.พ.- ก.ค.2565 นั้น

ล่าสุด น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีดังกล่าวว่า ขณะนี้สำนักงานประกันสังคม (สปส.) อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อให้มีผลตามมติ ครม.โดยเร็วที่สุด จึงขอให้ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 จ่ายเงินสมทบในเดือน ก.พ.นี้ ในจำนวนเต็ม ทั้งทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท และทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท

เพื่อให้ได้รักษาสิทธิตามเกณฑ์การรับสิทธิประโยชน์ซึ่งคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ เสียชีวิต ชราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล สงเคราะห์บุตร ได้รับเงินรายเดือนตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ขวบ สำหรับส่วนต่างของเงินสมทบ ทาง สปส.จะเร่งจัดระบบเพื่อดำเนินการคืนเงินในส่วนนี้ให้ผู้ประกันตนต่อไป..