สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 28 ก.พ. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 22,311 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 22,175 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 136 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 668,492 ราย หายป่วยกลับบ้าน 17,470 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 486,855 ราย กำลังรักษา 213,645 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,891,927 ราย หายป่วยแล้ว 2,655,349 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 42 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 22,933 ราย