เมื่อวันที่ 22 ก.ค. ที่รัฐสภา นพ.สุกิจ อัถโถปกรณ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร เปิดเผยว่า นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชน เนื่องจากโดยปกติในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร จะมี ส.ส. นำปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาหารือในที่ประชุม ดังนั้นจึงเปิดให้ ส.ส. ส่งปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมาที่สภาฯ ได้ทางไปรษณีย์ ส่งมาที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หรือส่งผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทางสภาฯ จะแจ้งรายละเอียดไปยังต่อ ส.ส. ยืนยันว่าปัญหาของประชาชนจะถูกส่งไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเดิม สำหรับ ส.ส.ต้องการตั้งกระทู้ถามเพื่อให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา ก็สามารถส่งมาทางไปรษณีย์เช่นกัน หากเป็นกระทู้ที่อยากให้ตอบในที่ประชุมสภาฯ หรือในห้องถามแยก ก็ต้องชะลอไว้ก่อนแล้วให้ยื่นในช่วงที่มีการประชุมสภาฯ

นพ.สุกิจ กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่ประชาชนมีเรื่องราวร้องทุกข์ขอความกรุณาไม่ต้องมาที่รัฐสภา แต่จะมีช่องทาง 4 ช่องทาง คือ 1. โทรศัพท์ 0-2242-5900 ต่อ 5041  หรือโทรสาร 0-2206-6505 2. ไปรษณีย์ ส่งมาที่ สำนักเลาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 3. เว็บไซต์ https://www.parliament.go.th/help และ 4. อีเมล help@parliament.go.th.