เมื่อวันที่ 28 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากเอกสารประกอบการแถลงข่าวสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 28 ก.พ. 2565 ได้จำลองฉากทัศน์ หรือคาดการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย 2565 มีรายละเอียดังนี้

(1)ในกรณีเลวร้ายที่สุดคือมีการผ่อนคลายมาตรการป้องกันโรค ลดการแยกกัก–กักตัว ฉีดวัคซีนทุกเข็มน้อยกว่า 200,000 โด๊ส ประชาชนย่อหย่อนมาตรการป้องกันโรคครอบจักรวาล (UP) จะมีผู้ติดเชื้อสูงสุดราว ๆ วันที่ 19 เม.ย. เกิน 100,000 แสนราย ปอดอักเสบเกือบ 6,000 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ เกิน 1,600 ราย และเสียชีวิตเกิน 250 ราย

(2)ในกรณีหากมีการคงมาตรการต่างๆ และประชาชนร่วมมือในระดับปัจจุบันคาดการณ์พบการแพร่โรคต่อเนื่องไปทุกจังหวัดจนถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์โดยช่วงพีคจะมีผู้ติดเชื้อมากกว่า 40,000 ราย ต่อวัน ปอดอักเสบเกิน 3,000 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจเกิน 800 ราย และเสียชีวิตเกิน 100 ราย

(3)ในกรณีเพิ่มความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโรค ปฏิบัติตามการเตือนภัยโควิด-19 ระดับ 4 งดการรวมกลุ่ม ทำงานที่บ้าน ชะลอการเดินทาง และเร่งฉีดวัคซีนทุกเข็มเกิน 400,000 โด๊สต่อวัน ผู้ติดเชื้อจะมากในช่วงกลางเดือน มี.ค.และค่อยๆ ลดต่ำลงปอดอักเสบเกิน 1,000 รายไม่มาก, ใส่ท่อช่วยหายใจเกิน 400 รายไม่มาก ส่วนผู้เสียชีวิตราวๆ 50 ราย.