ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 เชิญชวนผู้ใช้ทางชมความสวยงามของถนนสายดอกไม้ต้นเหลืองปรีดียาธรและต้นกัลปพฤกษ์ จ.สุพรรณบุรี ที่บานพร้อมกันในช่วงฤดูร้อนของทุกปี เป็นแนวยาวหลายกิโลเมตร (กม.) ซึ่งจะออกดอกให้ชื่นชมปีละครั้งเท่านั้น พร้อมทั้งดำเนินการเตรียมความพร้อมปรับปรุงทางหลวงให้สวยงาม  ตามนโยบาย “คมนาคมสีสัน สร้างสรรค์ประเทศไทย” ของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ได้สั่งการให้ ทล. เตรียมความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และปรับปรุงทัศนียภาพทางหลวง ให้มีความสวยงาม

ถนนสายดอกเหลืองปรีดียาธร หรือ ตาเบบูญ่า ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 3502 (ตอนดอนไร่-อ่างเก็บน้ำกระเสียว) บริเวณ กม.0+100-กม.11+200 ระยะทางกว่า 11 กม. ในพื้นที่ ต.หนองสะเดา อ.สามชุก และ ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ขณะนี้เริ่มออกดอกบานสะพรั่งเต็มสองข้างทางแล้ว ซึ่งจะออกดอกช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. ของทุกปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย ตาเบบูญ่า หรือ เหลืองปรีดียาธร เป็นต้นไม้ที่ หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล นำเข้ามาปลูกจากอินโดนีเซีย เป็นไม้ยืนต้น มีลักษณะเป็นรูประฆังสีเหลือง ปลายกลีบแยกเป็นรูปปากเปิด ทำให้ช่วงที่มีการออกดอกนั้น มีความน่าสนใจและดึงดูดให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะถ่ายภาพจำนวนมาก

สำหรับการเดินทางมาท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ ให้ใช้ทางหลวงหมายเลข 340 มุ่งหน้าสู่ จ.สุพรรณบุรี เลี้ยวซ้ายที่แยกสามชุก บริเวณ กม.103 +600 ผ่านตลาดสามชุก ไปยัง ทางหลวงหมายเลข 3365  อีก 4 กม. เลี้ยวขวาที่แยกดอนยาว  ตัดทางหลวงหมายเลข 3496 อีกประมาณ 5 กม. เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ ทางหลวงหมายเลข 3502 (ถนนสายดอกไม้) ประวัติความเป็นมาถนนสายดอกไม้นี้ เมื่อปี 2540 ทล. ได้ก่อสร้างถนนหมายเลข 3502 ตอนดอนไร่-อ่างเก็บน้ำกระเสียว ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่าง อ.สามชุก หนองหญ้าไซ ไปสู่ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ได้ปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรทั้งสองข้างทาง ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แขวงฯสุพรรณบุรีที่ 1 โดยหมวดทางหลวงด่านช้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ช่วยดูแลบำรุงรักษาจนออกดอกบานสะพรั่ง เป็นถนนสวยงามและกลายเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจจนถึงปัจจุบัน

นอกจากถนนดอกไม้สวยดอกเหลืองปรีดียาธร ยังมีถนนสายดอกกัลปพฤกษ์ สีชมพูบานสะพรั่ง ออกดอกช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 340 (ตอน ศรีประจันต์-ปากน้ำ) บริเวณ กม.113+400-กม.114 ระยะทางยาว 600 เมตร ช่วงเลยตลาดสามชุกไปทาง จ.ชัยนาท 10 กม. ก่อนถึงบึงฉวาก ในพื้นที่ อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี โดยถนนดอกกัลปพฤกษ์จะอยู่ได้ประมาณ 2-3 สัปดาห์เท่านั้นก็จะร่วงหล่น

ทล. ขอความร่วมมือประชาชนที่จะถ่ายภาพ โปรดจอดยานพาหนะบริเวณสองข้างทางอย่างระมัดระวัง เพื่อป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดและอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงไม่กีดขวางการจราจรบนทางหลวง และขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวเดินทางอย่างปลอดภัยและใส่ใจสิ่งแวดล้อม ไม่ทำให้ดอกไม้เกิดความเสียหาย โปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุขภายใต้วิถีชีวิตรูปแบบใหม่ “ท่องเที่ยวสุขใจ ห่างไกลโควิด-19” สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ 1 โทร. 0-3552-2133 หรือสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชม.)