สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 2 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 22,197 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 22,709 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 118 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 711,109 ราย หายป่วยกลับบ้าน 19,093 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 524,245 ราย กำลังรักษา 218,784 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,934,544 ราย หายป่วยแล้ว 2,692,739 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 45 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 23,021 ราย