เมื่อวันที่ 2 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากกรมบัญชีกลางได้เติมเงินให้กับผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำเดือน มีนาคม 2565 ในวันที่ 1 มีนาคม 2565 ให้กับผู้ถือบัตรจำนวน 13.5 ล้านคนทั่วประเทศ โดยในเดือนนี้ผู้ถือบัตรสามารถกดเป็นเงินสดได้ และเงินจะสะสมในเดือนถัดไป ซึ่งทางกรมบัญชีกลางได้เผยไทม์ไลน์โอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนมีนาคม ดังนี้

วันที่ 1 มีนาคม 2565 (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  • เติมเงินวงเงินซื้อสินค้า วงเงิน 200-300 บาท/เดือน
  • มติ ครม. ให้เพิ่ม 200 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือน (ก.พ.-เม.ย. 65) รวมทั้งสิ้นได้รับ 400-500 บาท/เดือน
  • ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม 45 บาทต่อ 3 เดือน
  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า  MRT/ BTS/ ARL และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล

วันที่ 18 มีนาคม 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • เงินคืนค่าไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน
  • เงินคืนค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง

วันที่ 22 มีนาคม 2565 (สามารถกดเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

  • สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ และได้รับเงินเบี้ยความพิการ จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาท/เดือน ถึงเดือนกันยายน 2565 เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000 บาท/เดือน

ขอบคุณข้อมูล : กรมบัญชีกลาง