เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 2 มี.ค. ที่รัฐสภา นายศาสตรา ศรีปาน ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ แถลงข่าวเกี่ยวกับกรณีที่กระทรวงสาธารณสุข มีแนวทางในการดูแลผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แบบ “เจอ จ่าย จบ” สำหรับผู้ป่วยนอกไม่ต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล ควบคู่ไปกับระบบการดูแลรักษาที่บ้าน หรือโฮมไอโซเลชั่น (Home Isolation) ซึ่งเริ่มเมื่อวันที่ 1 มี.ค.65 โดยเมื่อตรวจ ATK แล้วมีผลเป็นบวก และได้ทำการแจ้งขอเข้ารับการรักษาในระบบ ซึ่งแพทย์จะพิจารณาจ่ายยารักษา 3 สูตร ได้แก่ ยาฟาวิพิราเวียร์ ยาฟ้าทะลายโจร และยารักษาตามอาการ อาทิ ยาลดไข้ แก้ไอ และลดน้ำมูก ตนเห็นว่านโยบายดังกล่าวเป็นนโยบายที่ดีและมีจุดมุ่งหมายที่จะให้พี่น้องประชาชนอยู่กับโรคโควิด-19 ในแบบ New Normal ต่อไปในอนาคตได้

นายศาสตรา กล่าวว่า วันนี้กระทรวงสาธารณสุขพยายามให้พี่น้องประชาชนที่เป็นโรคโควิด-19 ไปกักตัวที่บ้านและในอนาคตจะทำให้เป็นโรคประจำถิ่น โดยขณะนี้มีผู้ป่วยสีเขียว ร้อยละ 97 กักตัวที่บ้านและประสบปัญหาเป็นอย่างมาก อาทิ การส่งยาและการส่งอาหารเป็นไปด้วยความล่าช้า ทำให้อาหารบูดเสียกว่าจะมาถึงมือประชาชน ซึ่งการทำ Home Isolation นั้น เป็นสิ่งที่ดีสำหรับผู้ป่วยสีเขียวเพื่อจะได้มีเตียงรักษาให้กับผู้ป่วยสีแดง

แต่การทำ Home Isolation ในเขตพื้นที่ชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อยที่อาศัยอยู่ด้วยกันหลายคนจะไม่สามารถกักตัวได้ โดยเฉพาะในกลุ่มเปราะบางหรือชุมชนที่มีผู้ป่วยติดเตียง มีเด็กเล็ก หรือมีผู้พิการที่บ้าน จึงขอให้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดและดำเนินการในเรื่องต่างๆ 5 ข้อ ดังนี้ 1. ส่งยาให้ประชาชนตรงเวลา 2.ส่งอาหารให้ประชาชนตรงเวลา อาหารไม่เน่าเสีย 3.หน่วยงานต่าง ๆ ต้องมีบุคลากรอย่างเพียงพอ และมีคนรับสาย Call Center ตลอดเวลา 4.ไม่ถอนสิทธิการรักษาพยาบาลใดๆ ของพี่น้องประชาชนในขณะนี้ เนื่องจากประชาชนยังไม่มีความพร้อม 5.ห้ามล็อกดาวน์ในภาคธุรกิจต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการและร้านอาหารต่าง ๆ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้