เมื่อวันที่ 3 มี.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พญ.สุมนี วัชรสินธุ์ ผอ.สำนักสื่อสารความเสี่ยง กรมควบคุมโรค ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด สรุปภาพรวมสถานการณ์โควิดติดเชื้อสะสมทั่วโลก 440,641,800 ราย, ติดเชื้อรายใหม่1,579,200 ราย, เสียชีวิตสะสม 5,993,043 ราย, เสียชีวิตวันนี้ 7,733 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิต 1.36% โดยประเทศที่มีการติดเชื้อสะสมรายสัปดาห์ สูงสุดคือเกาหลีใต้, เยอรมนี 2 ประเทศสะสมเกิน 1 ล้านราย ส่วนไทยอยู่ที่อันดับ 18 มีผู้ติดเชื้อสะสม 7 วัน อยู่ที่ 163,751 ราย อัตราการเสียชีวิตสะสม 7 วัน อยู่ที่ 4 ราย ต่อประชากร 1 ล้านราย ทั้งนี้สถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อโอมิครอน ทั่วโลกอาการไม่รุนแรงเทียบกับสายพันธุ์เดลตา ทำให้หลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการ แม้ว่าจะมีผู้ติดเชื้อสูงโดยปรับไม่มีการล็อกดาวน์อีกต่อไปและมี 4 ประเทศปรับให้โควิดเป็นโรคประจำถิ่น ประกอบด้วย สเปน, อินเดีย, รัฐแคลิฟอร์เนีย ของสหรัฐอเมริกาจีน โดยหันมาใช้มาตรการอยู่กับโรคโควิด (Living with Covid)

พญ.สุมนี เปิดเผยว่า ส่วนประเทศไทยมีแนวโน้มปรับมาตรการให้โควิด เป็นโรคประจำถิ่น แต่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาอย่างรอบด้าน คำนึงถึงประชาชนในการเข้าถึงระบบบริการ คู่กับการทำมาหากินแบบวิถีใหม่เพื่อประโยชน์ในการควบคุมโรค และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน ซึ่งต้องติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด.