เมื่อวันที่ 5 มี.ค. นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ กล่าวถึงศาลปกครองมีคำสั่งรื้อการพิจารณาคดีโฮปเวลล์ใหม่ ว่าตั้งแต่ตนเองเข้ามาทำหน้าที่ในสภาฯ พยายามเสนอมุ่งเน้นแก้ปัญหาเกี่ยวกับค่าโง่หลายๆ เรื่อง ซึ่ง 1 ในนั้นคือเรื่องโฮปเวลล์ ที่ตนได้อภิปรายเสนอความคิดเห็นในที่ประชุมสภาฯ วาระการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตามกฎหมายของโครงการก่อสร้างทางรถไฟยกระดับและถนนยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร และการใช้ประโยชน์ที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย (โฮปเวลล์) ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ได้นำไปพิจารณาศึกษา ซึ่งเรื่องนี้มีสมาชิกจำนวนมากให้ความสนใจในการพิทักษ์ผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติและประชาชนคนไทย ถือเป็นความภาคภูมิใจ และเป็นผลงานที่สะท้อนการทำหน้าที่ของสภาฯ และทางรัฐบาลได้รับฟังข้อเสนอแนะดังกล่าวด้วย

“หลังจากนี้ต้องกลับมาพิจารณาคดีนี้กันใหม่ ซึ่งผมเคยคาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่า มีแนวโน้มว่า 80-90% เราจะไม่เสียค่าโง่ วันนี้จึงถือว่าเป็นข่าวดีให้กับคนไทยทั้งประเทศ แต่อยากจะเตือนภาครัฐให้คดีนี้เป็นบทเรียนค่าโง่ของรัฐ อย่าให้เกิดขึ้นอีก เพราะเงินที่รัฐจะต้องเสียเป็นค่าโง่คือเงินภาษีของประชาชนคนไทยทุกคนบทเรียนค่าโง่ของรัฐที่เกิดขึ้นซ้ำซาก ต้นทางมาจากการทุจริตแบบ 3 ประสานที่สมรู้ร่วมคิดกันระหว่างรัฐ-เอกชน-ข้าราชการ สุดท้ายหากโครงการไปไม่รอด คนที่เสียประโยชน์ที่สุดคือประชาชน” นพ.ระวี กล่าว