พีทีที สเตชั่น และบางจากคอร์ปอเรชั่น ได้ประกาศปรับขึ้นราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศ กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์สูงถึง 1 บาทต่อลิตร วันที่ 9 มี.ค. 65 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป เป็นผลจากราคาน้ำมันตลาดโลกได้รับผลกระทบสงครามรัสเซีย-ยูเครน แต่ยังคงตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร ตามนโยบายรัฐบาลตามเดิม ส่งผลให้ราคาใหม่เป็นดังนี้ เบนซินจะอยู่ที่ 46.76 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮฮล์ 95 อยู่ที่ 39.35 บาทต่อลิตร E20 อยู่ที่ 38.24 บาทต่อลิตร แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 39.08 บาทต่อลิตร E85 อยู่ที่ 31.54 บาทต่อลิตร 

ขณะที่ ดีเซล บี 7 อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร ดีเซล B10 อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร ดีเซล B20 อยู่ที่ 29.94 บาทต่อลิตร และดีเซลพรีเมียม B7 อยู่ที่ 35.96 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร