สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 9 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 22,073 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 21,981 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 92 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 865,438 ราย หายป่วยกลับบ้าน 24,747 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 675,356 ราย กำลังรักษา 221,585 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,088,873 ราย หายป่วยแล้ว 2,843,850 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 69 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 23,438 ราย