เมื่อวันที่ 12 มี.ค. ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง เหลียวมองปัญหายาเสพติดจากประชาชน ทั่วประเทศจำนวน 1,103 คน ระหว่างวันที่ 5-11 มี.ค. พบว่าส่วนใหญ่หรือร้อยละ 85.6 ระบุ ปัญหายาเสพติดอยู่ในระดับรุนแรงและมีมาต่อเนื่องในทุกรัฐบาล รองลงมาคือ ร้อยละ 13.3 ระบุ ปานกลาง และเพียงร้อยละ 1.1 เท่านั้น ที่ระบุน้อยถึงไม่รุนแรงเลยอย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.8 ระบุ รับรู้ได้ ถึงนโยบายรัฐบาล ปัจจุบัน ให้ความสำคัญกำหนดเป็นวาระแห่งชาติและจริงจังปราบปรามแก้ ปัญหายาเสพติดมากขึ้นต่อเนื่องมา ในขณะที่ร้อยละ 19.2 ระบุ ไม่ทราบ

ที่น่าเป็นห่วงคือส่วนใหญ่หรือร้อยละ 94.6 ระบุ ยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ยังหาซื้อง่าย ผ่านหลายช่องทาง เช่น ในแหล่งพื้นที่ชุมชนช่องทาง ออนไลน์ และสามารถส่งของถึงบ้าน ผ่านการส่งของ ไปรษณีย์ และการนัดหมาย เป็นต้น มีเพียงร้อยละ 5.4 ระบุ หาซื้อยากนอกจากนี้ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 98.7 ระบุ กังวลต่อปัญหาทุจริต คอร์รัปชัน เจ้าหน้าที่รัฐแสวงหาผลประโยชน์ ปล่อยปละละเลย รีดไถ จากขบวนการ ค้ายาเสพติด ร้อยละ 96.5 ระบุ กังวลต่อปัญหาอาชญากรรมต่าง ๆในสังคม จากแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด และร้อยละ 96.1 ระบุ กังวลต่อเด็กเยาวชน ที่ยังไม่มี ภูมิต้านทาน อยากรู้อยากลอง

ทั้งนี้เมื่อถามถึงความพอใจต่อแนวทางแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.7 ระบุพอใจที่รัฐให้ความสำคัญมีนโยบายและขับเคลื่อนป้องกันปราบปรามขบวนการค้า ยาเสพติดจริงจังต่อเนื่อง โดยปรากฏผลจับกุมและยึดทรัพย์ได้ครั้งละมากๆ ต่อเนื่องมา รองลงมาคือร้อยละ 65.5 ระบุ พอใจต่อการสกัดกั้นและปราบปรามรวมทั้งตามขยายผลยึดทรัพย์ผู้ค้ายาเสพติด และร้อยละ 64.3 ระบุพอใจการบำบัดฟื้นฟู ผู้เสพผู้ติดและต้องการให้มีการติดตามผลต่อเนื่องตามลำดับ

ผอ.ซูเปอร์โพลกล่าวว่า ผลโพลชิ้นนี้ สะท้อนให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ รับรู้ความรุนแรงระดับมากของปัญหายาเสพติดมาต่อเนื่องในทุกรัฐบาลและรับทราบนโยบายความตั้งใจของรัฐบาลรวมทั้งพอใจ ระดับมากที่รัฐบาลปัจจุบัน กวดขันปราบปรามจับกุมยาเสพติดมากขึ้นจากผลการจับกุมและยึดทรัพย์ที่มีปรากฏต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่ยังมีความกังวลต่อการเข้าถึงยาเสพติดและสารมีฤทธิ์กดประสาทที่มีมากขึ้นในหลายรูปแบบ นอกจากนี้ ยังกังวลกับปัญหาอาชญากรรมต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้อง ปล่อยปละละเลยเสียเอง.