สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 14 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 22,130 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 22,103 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 27 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 983,520 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,508 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 788,794 ราย กำลังรักษา 225,889 ราย

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,206,955 ราย หายป่วยแล้ว 2,957,288 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 69 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 23,778 ราย