เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ที่โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร ต.ถอนสมอ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี คุณครูจิระญดา โตงาม หรือ ครูส้ม ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดทำคลิปวิดีโอประกอบบทเพลงเชิญชวนให้นักเรียนในระดับการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ตนเองทำการสอนอยู่ เร่งส่งใบงานก่อนปิดภาคเรียนนี้ โดยนอกจากจะจัดทำคลิปภาพประกอบบทเพลง “ชวนน้องแต่งงาน” ที่ดัดแปลงเนื้อเพลงเป็น “ชวนน้องส่งงาน” แล้ว ยังได้จัดทำการ์ดเรียนเชิญนักเรียนส่งงานออนไลน์ในกลุ่มไลน์ ซึ่งการ์ดดังกล่าวออกแบบคล้ายการ์ดงานอุปสมบท โดยครูส้มใช้โปรแกรมตัดแต่งภาพของตนเองไม่ให้มีผมคล้ายเตรียมอุปสมบทพร้อมใส่ข้อความในการ์ดว่า

“กำหนดการส่งงานออนไลน์ คุณครูจิระญดา (ส้ม) โตงาม มีความยินดี ขอเรียนเชิญนักเรียนที่น่ารักของคุณครูทุกท่าน (อีกครั้ง) เข้าร่วมส่งงานออนไลน์ในกลุ่มห้องของนักเรียนเอง ภายในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 คณะเจ้าภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร จังหวัดสิงห์บุรี กรรมใดที่ครูได้เคยบ่น เคยดุ เคยด่า ขออโหสิกรรมให้ครูด้วย และขอให้ผลบุญที่เคยมีมาดลจิตดลใจนักเรียนให้รีบส่งงานด้วยเทอญ สำหรับนักเรียนที่ส่งงานครบแล้ว ครูขออนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้ ขออภัยหากมิได้มาทวงด้วยตนเอง”

ครูส้ม กล่าวว่า ช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ต้องการเร่งให้นักเรียนส่งใบงานการเรียนก่อนปิดภาคเรียน โดยไม่ต้องการให้เกิดความเครียดจึงได้คิดหาวิธีสื่อสารกับนักเรียนขึ้นมาว่าให้รีบมาส่งงานซึ่งก็ได้ผลเป็นอย่างดี มีนักเรียนทยอยมาส่งงานทุกวัน