เมื่อวันที่ 17 มี.ค. ที่กรมราชทัณฑ์ นายณรงค์ จุ้ยเส่ย รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ชี้แจงกรณี นักโทษเด็ดขาดชาย พลกฤต วิเศษ ซึ่งต้องโทษจำคุกคดีฆ่าผู้อื่นและลอบฝังซ่อนเร้นทำลายศพ น.ส.พลอยนรินทร์ ปั้นทอง “น้องพลอย” ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี กำลังจะได้รับการพิจารณาพักการลงโทษ หลังจากได้รับโทษจำคุกอยู่ที่เรือนจำกลางบางขวางเพียง 4 ปี โดยนางพัชรี ปั้นทอง มารดาของผู้เสียชีวิต ซึ่งเป็นผู้เสียหาย ได้เข้าร้องเรียนเรื่องดังกล่าวต่อกระทรวงยุติธรรมว่า ขอชี้แจงว่า น.ช.พลกฤต ได้ยื่นคำร้องให้ตรวจสอบคุณสมบัติ เพื่อพิจารณาการพักการลงโทษ ซึ่งเป็นสิทธิของผู้ต้องขังทั่วไป แต่การอนุมัติให้ได้รับการพักการลงโทษนั้น มิใช่สิทธิตามกฎหมายที่ผู้ต้องขังทุกคนจะได้รับ

สะเทือนยุติธรรม! คดีฆ่าเผาต้องโทษ 33 ปี ติดจริง 4 ปี 6 เดือน จ่อพักโทษ

นายณรงค์ กล่าวอีกว่า กรณี น.ช.พลกฤต มีพฤติการณ์แห่งคดี หรือการกระทำความผิดในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญเป็นที่สนใจของประชาชน อีกทั้งต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของผู้เสียหายที่ต้องไม่ติดใจเอาความ และได้รับการเยียวยาแล้ว ซึ่งปรากฏว่า น.ช.พลกฤต ยังไม่ได้แสดงถึงความสำนึกผิดต่อการกระทำ รวมถึงยังมิได้ผ่านกระบวนการพัฒนาพฤตินิสัยแต่อย่างใด นอกจากนี้ การยื่นคำร้องของ น.ช.พลกฤต เป็นเพียงการยื่นเรื่องตามกระบวนการของทางเรือนจำเท่านั้น ไม่ได้พิจารณาคัดเลือกให้ได้รับการพักการลงโทษ เนื่องจากมีพฤติการณ์แห่งคดียังมีผลกระทบต่อผู้เสียหายสังคม จะต้องถูกคุมขังจนกว่าจะครบกำหนดโทษตามคำพิพากษาของศาล ทั้งยังต้องคำนึงถึงความได้สัดส่วนของการกระทำความผิดและโทษที่ได้รับ ผลกระทบทางสังคม ศีลธรรม กระบวนการยุติธรรม และประสิทธิภาพในการป้องกันสังคมจากอาชญากรรมในภาพรวมด้วย กรมราชทัณฑ์ ขอให้สังคมและประชาชน รวมไปถึงผู้เสียหายในคดีอาญา มีความเชื่อมั่นว่า กรมราชทัณฑ์จะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย อำนวยความยุติธรรมให้เป็นไปตามคำสั่งศาล ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด และมุ่งมั่นป้องกันสังคมจากอาชญากรรม.