สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 24 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 14,260 ราย แบ่งเป็น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,605 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 655 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 453,104 ราย หายป่วยกลับบ้าน 7,637 ราย หายป่วยสะสม 300,363 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 119 ราย ทำให้มียอดผู้เสียชีวิตสะสมสูงถึง 3,930 รายแล้ว นอกจากนี้ ยังมีรายงานถึงกลุ่มคนไข้อาการหนักที่มีอาการปอดอักเสบที่น่าวิตกอีก 4,099 ราย ใส่เครื่องช่วยหายใจ 939 ราย