เมื่อวันที่ 22 มี.ค. รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่าที่ประชุม กกต.ได้มีมติยกคำร้องกรณีเรื่องร้องเรียน พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ใช้นโยบายการหาเสียงเกินความเป็นจริง

ทั้งนี้สืบเนื่องจากมีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งนายก อบจ.ปทุมธานี และ ส.อบจ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2563 ใจความระบุว่า พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี (หมายเลข 2) และ ผู้สมัคร ส.อบจ.ปทุมธานี กลุ่ม “คนรักปทุม” ได้กระทำผิด พ.ร.ป.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นในมาตรา 65 วรรคหนึ่ง (5) และวรรคสอง ในการปราศรัยหาเสียงเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.63 ซึ่งนโยบายที่ใช้หาเสียงเลือกตั้งนั้น เป็นการหลอกลวงประชาชน อยู่นอกอำนาจหน้าที่ของ อบจ.