เมื่อวันที่ 24 ก.ค. เพจเฟซบุ๊ก “ชมรมแพทย์ชนบท” ได้โพสต์ข้อความชี้ทางรอดจากเชื้อโควิด-19 ของคนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร ระบุว่า #ข้อเสนอชมรมแพทย์ชนบท #ทางรอดคนเมืองหลวง ชมรมแพทย์ชนบท ได้ทำการตรวจสวอบคนกรุงไปในทั้ง 2 รอบกว่า 40,000 คนแล้ว ได้ฟังเสียงของคนกรุงเทพมาไม่น้อย พบผลบวกเกินกว่า 10% เราพบว่าแม้เราจะช่วยได้บ้าง แต่ก็ช่วยคนกรุงเทพได้ชั่วคราว หน่วยงานในกรุงเทพต้องระดมความร่วมมือช่วยกันเองให้มาก จึงจะสร้างความหวังได้ ชมรมแพทย์ชนบทจึงขอเสนอว่า

1.ขอให้​ ศบค.กทม.​ กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลต่างๆ และหน่วยงานต่างๆในเมืองหลวง ต้องช่วยกันเพิ่มจุดตรวจโควิดให้มากขึ้นอีกหลายๆเท่า ให้เพียงพอกับสถานการณ์การระบาดที่หนักหน่วง

2.ขอให้โรงพยาบาลและโรงพยาบาลสนามทุกแห่ง ยอมรับผลของ Rapid Ag Test และอย่าได้ผลักภาระการตรวจ rtPCR ให้เป็นภาระของคนไข้ที่เขาต้องไปหาที่ตรวจเอง ซึ่งไม่ควรอย่างยิ่ง ควรเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลที่จะต้องตรวจยืนยันให้เขา

3.ขอให้รัฐบาลส่งเสริมให้มีการตรวจโควิดด้วยตนเองโดย Ag Test Kid ให้กว้างขวาง ทั้งด้วยการส่งให้ตรวจฟรีสำหรับคนที่ร้องขอ หรือการวางขายตามร้านขายยา โดยที่มีการควบคุมคุณภาพและควบคุมราคาให้เหมาะสม

ทั้งสามข้อจะทำให้ทั้งประชาชนคนกรุงและต่างจังหวัดด้วยเข้าถึงการตรวจโควิดได้มากขึ้นอย่างมาก เพราะต้องยอมรับว่า การรู้ตัวว่าตนเองติดโควิดคือหัวใจของการควบคุมโรค เฉกเช่นที่อารยประเทศเขาปฏิบัติกัน.

ขอบคุณเพจ “ชมรมแพทย์ชนบท