สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 23 มี.ค. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 25,164 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 25,116 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 48 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,200,521 ราย หายป่วยกลับบ้าน 24,770 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 993,837 ราย กำลังรักษา 237,128 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,496 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 19 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 26.1

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,423,956 ราย หายป่วยแล้ว 3,162,331 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 80 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 24,497 ราย