เมื่อวันที่ 24 ก.ค. ศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 (ศบค.) เผยแพร่จำนวนผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศรายใหม่ ข้อมูล ณ วันที่ 24 ก.ค. ประกอบด้วย กรุงเทพฯ 2,745 ราย สมุทรสาคร 1,054 ราย สมุทรปราการ 908 ราย นนทบุรี 663 รายชลบุรี 662 ราย ฉะเชิงเทรา 385 ราย ระยอง 332 ราย กาญจนบุรี 294 ราย ปทุมธานี 285 ราย และอุบลราชธานี 224 ราย

สำหรับคลัสเตอร์ใหม่ในต่างจังหวัด ประกอบด้วย จ.สมุทรสาคร อำเภอเมือง มีผู้ติดเชื้อในโรงงานอาหารแช่แข็งคลัสเตอร์ใหม่ 15 ราย และบริษัทผักผลไม้พร้อมทาน คลัสเตอร์ใหม่ 20 ราย ขณะที่ จ.สมุทรปราการ อำเภอเมือง มีแคมป์ก่อสร้าง คลัสเตอร์ใหม่ 54 ราย และโรงงานรองเท้า คลัสเตอร์ใหม่ 29 ราย ส่วนที่ จ.กาญจนบุรี อำเภอท่ามะกา มีผู้ติดเชื้อในโรงงานอาหารแช่แข็ง คลัสเตอร์ใหม่ 141 ราย จ.พัทลุง อำเภอกงหรา โรงเรียนประถมศึกษาคลัสเตอร์ใหม่ 14 ราย และ จ.จันทบุรี อำเภอเมือง มีผู้ติดเชื้อในโรงงานไม้ยางพารา คลัสเตอร์ใหม่ 24 ราย