เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยว่า ในสถานการณ์ที่มียอดผู้ป่วยโควิดและผู้เสียชีวิตจำนวนมาก อว.พร้อมทำหน้าที่เป็นกองหนุนสนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในภาวะวิกฤติ ทั้งการลดค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยร้อยะ 50 ในภาคเรียนที่ 1/2564 นี้ และการสนับสนุนพื้นที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการเปิดโรงพยาบาลสนามเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังร่วมสนับสนุนกระทรวงกลาโหมในการเปิดโรงพยาบาลสนาม และห้อง ICU รวมทั้งระบบการส่งต่อผู้ป่วย และการสนับสนุนสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและกระทรวงสาธารณสุข ในการให้ข้อมูลเตียงว่างในโรงพยาบาลสนามทั่วประเทศ และสนับสนุนทีมปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 เชิงรุก หรือ Comprehensive Covid-19 Response Team (CCRT) ผ่านกลไกการจ้างงานบัณฑิตจบใหม่และประชาชนทั่วไปภายใต้โครงการ U2T ที่สามารถจ้างเพิ่มได้อีกประมาณ 4,000 อัตรา เพื่อนำบุคลากรมาช่วยสนับสนุนงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

นายเอนก กล่าวต่อว่า ในสัปดาห์หน้า อว.เตรียมเปิดตัวโครงการ “อว. พารอด” เป็นการรวมจิตอาสาและอาสาสมัครซึ่งอาจรวมถึงผู้ป่วยโควิดที่หายดีแล้ว มาร่วมโทรศัพท์ให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยที่อยู่ใน Home Isolation และ Community Isolation ซึ่งการให้กำลังใจนี้ เป็นสิ่งที่เสริมจากการติดต่อตามปกติเพื่อสอบถามอาการประจำวันของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งจะมีการส่ง “กล่อง อว. พารอด” ที่มียาสมุนไพรและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพิ่มเติมจากที่โรงพยาบาลมีให้ โดยจะเริ่มนำร่องกับผู้ป่วยที่อยู่ในการดูแลของโรงพยาบาลในเครือข่ายโรงพยาบาลกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ภายใต้ อว. โครงการนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการรวมพลังของทุกภาคส่วนของ อว. เพื่อให้กำลังใจและสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะผ่านพ้นวิกฤติโควิดไปได้อย่างแน่นอน

นายเอนก กล่าวอีกว่า นอกจากนั้น ตนยังได้รับรายงานว่าสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้ระดมทุนเพื่อสร้างระบบห้องความดันลบ ซึ่งใช้แบบพิมพ์เขียวที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน หน่วยงานภายใต้ อว. โดยมีแผนการสร้างเครื่อง High Flow ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในเบื้องต้น สามารถระดมทุนสร้างระบบได้ถึง 50 ห้อง ซึ่งตามสถิติแล้ว หากสถานพยาบาลมีห้องความดันลบเพิ่มขึ้นหนึ่งห้อง จะสามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิดได้ไม่น้อยกว่า 5 คนต่อสัปดาห์ ทั้งนี้ จะมีการส่งมอบห้องความดันลบห้องแรกจากการระดมทุนนี้ในวันที่ 26 ก.ค.นี้

“ที่สำคัญ ยังได้รับการติดต่อจากนายอดุลย์ เขียวบริบูรณ์ ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา 35 แสดงความจำนงในการบริจาคระบบบริหารจัดการผู้ป่วยรอเตียง ซึ่งสามารถปรับเป็นระบบบริหารจัดการผู้ป่วย Home Isolation ที่พัฒนาโดยบริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเป็นส่วนสนับสนุนให้ประเทศไทยรอดพ้นวิกฤติโควิดไปได้ ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ เป็นตัวอย่างของความพยายามและการร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้นจากวิกฤติโควิดในครั้งนี้ให้ได้” นายเอนก กล่าว.