เมื่อวันที่ 25 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด (ศบค.) สรุปภาพรวมโควิดประเทศไทย พบผู้ป่วยรายใหม่ 26,050 ราย ซึ่งแยกเป็นจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการสาธารณสุข 25,644 ราย จากการคัดกรองเชิงรุก 268 ราย จากเรือนจำหรือที่ต้องขัง 102 ราย และผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 36 ราย ทั้งนี้ มียอดสะสมผู้ป่วยจำนวน 3,477,030 ราย ขณะเดียวกัน ผู้ที่ตรวจด้วยแอนติเจน เทสต์ คิท (ATK) แล้วพบผลเป็นบวก มีจำนวน 26,655 ราย อีกทั้งมีผู้ที่ได้รับการรักษาหายเพิ่ม 22,219 ราย และมีผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่ 244,111 ราย โดยมีผู้ที่มีอาการหนัก 1,619 ราย ซึ่งมีผู้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจ 630 ราย นอกจากนี้มียอดสะสมของผู้เสียชีวิตเป็นจำนวน 24,648 ราย โดยผู้เสียชีวิตรายใหม่ 69 ราย ซึ่งกรุงเทพฯ มีมากที่สุด คือ 16 ราย

ส่วนจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมาก 10 อันดับแรก ได้แก่ 1.กรุงเทพฯ 3,739 ราย 2.นครศรีธรรมราช 1,645 ราย 3.ชลบุรี 1,090 ราย 4.สมุทรปราการ 902 ราย 5.สมุทรสาคร 831 ราย 6.ร้อยเอ็ด 655 ราย 7.นนทบุรี 647 ราย 8.ระยอง 576 ราย 9.บุรีรัมย์ 556 ราย 10.ปทุมธานี 535 ราย

ยอดสะสมผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในประเทศไทย ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564-24 มี.ค. 2565 มีจำนวน 128,101,553 โด๊ส แบ่งเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 55,128,608 ราย, ผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 50,184,558 ราย, ผู้ที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 ขึ้นไป จำนวน 22,788,387 ราย.