เมื่อวันที่ 25 มี.ค. นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก (THA) กล่าวถึงมุมมองของภาคเอกชนเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเมืองพัทยาที่กำลังจะมีนายกเมืองพัทยาคนใหม่ ว่า เรื่องนี้สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก​ ต้องแจ้งให้ทราบว่า​ เป็นสมาคมจัดตั้งโดยที่ไม่แสวงหาผลประโยชน์ ส่วนผลการเลือกตั้งจะเป็นใครที่ได้รับเลือกเป็นนายกเมืองพัทยาคนใหม่​ ก็เป็นสิทธิและเสียงของประชาชน แต่หากผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาแล้วเสร็จอย่างเป็นทางการ ไม่ว่าจะเป็นนายกเมืองพัทยาท่านใด​ ทางสมาคมฯ ภาคธุรกิจก็ยินดีและพร้อมจะร่วมงานด้วยเพื่อผลักดันและพัฒนาเมืองพัทยาต่อไป

ทั้งนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนพัทยา​ จะได้นายกเมืองพัทยาคนใหม่​ ที่จะมาช่วยกันพัฒนาในเรื่องเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เนื่องจากที่ผ่านมาเมืองพัทยาต้องประสบปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 มานานกว่า 2 ปี ทำให้เศรษฐกิจ และการประกอบธุรกิจในพื้นที่เมืองพัทยาตกต่ำ รายได้จากการท่องเที่ยวเป็นศูนย์จากโรคระบาดที่เกิดขึ้น ทั้งนี้สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก​ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาคนใหม่​ จะนำเรื่องของเศรษฐกิจปากท้อง การกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวมาเป็นนโยบายหลักๆ ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อนำพาเมืองพัทยากลับไปสู่เศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวที่ดีอีกครั้ง