เมื่อวันที่ 28 มี.ค. นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมาย ได้โพสต์ข้อความระบุว่า คำตัดสินจำคุก คนปลูกกัญชา คือคำตัดสิน การอภิปรายไม่ไว้วางใจ!!!!

1. นโยบายเปิดเสรีกัญชาและปลูกกัญชาบ้านละ 6 ต้น เป็นนโยบายสำคัญที่สุด ของพรรคภูมิใจไทย ที่เป็นเหตุให้พรรคภูมิใจไทยฟื้นตัวจากพรรคต่ำ 10 กลายเป็นพรรคขนาดกลางและจะเป็นพรรคขนาดใหญ่ ดังนั้นเพื่อสกัดความเติบโตของพรรคภูมิใจไทย จึงมีการเตะตัดขาเรื่องกัญชาเสรีตลอดมา!

จนถูกประชาชนทวง สัญญาเป็นประจำในขอบเขตทั่วประเทศ

จนกระทั่งพรรคภูมิใจไทยประกาศว่า ถ้าเรื่องนี้เดินหน้าไม่ได้ก็จะถอนตัวออกจากรัฐบาล!!

 2.ล่าสุดพรรคภูมิใจไทยประกาศว่าได้เปิดเสรีกัญชาตามนโยบายที่สัญญากับประชาชนแล้ว ไม่ทันไรคนปลูกกัญชาถูกตำรวจจับ และศาลพิพากษาจำคุก พร้อมกับปรับด้วย แต่ศาลยังเมตตารอการลงอาญาไว้

3.คำตัดสินดังกล่าวนี้จึงเป็นการตัดสินใจให้กับพรรคภูมิใจไทยว่าจะตัดสินใจอนาคตทางการเมือง เป็นพรรคต่ำ 10 หรือเป็นพรรคที่เติบโตต่อไป และจะเป็นการตัดสินใจในการลงมติในการอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย

4.พรรคภูมิใจไทยทราบดีเช่นเดียวกับประชาชนว่าสำนักงานตำรวจมีพลเอกประยุทธ์ เป็นผู้กำกับสั่งราชการโดยตรง และเป็นประธาน กตร. ด้วย การที่ตำรวจจับกัญชา ในขณะที่พรรคภูมิใจไทยกำลังรณรงค์หาเสียงว่าเปิดเสรีกัญชาเรียบร้อยแล้วให้ประชาชนทั่วประเทศปลูกได้ จึงแยกไม่ออกจาก จากความเกี่ยวข้องของพลเอกประยุทธ์

จึงทำให้พรรคภูมิใจไทยไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากยอมเป็นพรรคต่ำ 10 หรือจะเป็นพรรคที่เติบโตและมีบทบาทในการเป็นรัฐบาลต่อไป