สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 25 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 15,335 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,694 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 641 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 468,439 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,904 ราย หายป่วยสะสม 307,267 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 129 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 4,059 รายแล้ว นอกจากนี้ผู้ป่วยอาการหนัก 4,151 ราย ผู้ป่วยต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 961 ราย