เมื่อวันที่ 29 มี.ค. นายพรพจน์ เพ็ญพาส อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.) กล่าวชี้แจงกรณีที่นายสมพงษ์ ลิสนเทียะ และนางอารมย์ คำจริง พร้อมผู้แทนกลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอให้เร่งตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ กรณีประกาศผังเมืองให้เป็นป่าอนุรักษ์ ทับลงไปบนที่ดินอยู่อาศัยทำกินของประชาชนจำนวนมาก​ โดยไม่ตรงกับข้อเท็จจริง​ อันจะส่งผลทำให้ที่ดินอยู่อาศัยทำกินของประชาชนกลับไปเป็นที่ดินของรัฐ และง่ายแก่การอนุญาตให้บริษัทฯ​ สามารถขอใช้ที่ดินจากรัฐในการทำเหมืองทองคำ​ อ.เนินมะปราง​ จ.พิษณุโลก ว่า ยผ.กำลังดำเนินการปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง​ โดยเป็นการขยายเขตเต็มทั้ง อ.เนินมะปราง ซึ่งพื้นที่บริเวณที่มีประเด็นถูกกำหนดให้เป็นการใช้ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้​ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ซึ่งเป็นการกำหนดตามข้อมูลของกรมป่าไม้​ (ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้าย) ตามข้อกำหนดการใช้ที่ดินประเภทดังกล่าวมีข้อยกเว้นให้ที่ดินเอกชนที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองสามารถอยู่อาศัยได้

นายพรพจน์ กล่าวว่า สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.พิษณุโลก ได้ดําเนินการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเนินมะปราง​ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) จ.พิษณุโลก ระหว่างวันที่ 23-24 มี.ค.65 และได้ชี้แจงให้แก่กลุ่มประชาสังคมปฏิรูปทรัพยากรและทองคำ​ ซึ่งเข้าร่วมประชุมด้วย ทราบว่าบริเวณที่กำหนดให้เป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้บริเวณพิพาทนั้น เป็นบริเวณที่กำหนดให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำวังทองฝั่งซ้ายปรากฏตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 167 (พ.ศ. 2509) และในส่วนของที่ดินทำกินของ​ชาวบ้าน​ที่มีเอกสารสิทธิ ให้ใช้ประโยชน์เพื่อเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัยที่​มิใช่การจัดสรรที่ดิน และกิจการอื่น​ๆ เพิ่มขึ้นจากที่กำหนดไว้ในผังเมืองรวม จ.พิษณุโลก​ มิได้เอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทฯ​ หรือกลุ่มผลประโยชน์​แต่อย่างใด ทั้งนี้ ยผ. จะได้นำข้อมูลที่ได้รับจากพี่น้องประชาชนไปตรวจสอบข้อกฎหมายกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินการในขั้นตอนต่อไป.