นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า รมว.คลัง มีคำสั่งกระทรวงการคลังที่  670/2565 และ 671/2565 ลงวันที่ 1 เม.ย. 65 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 65 เป็นต้นไป หลังจากก่อนหน้านี้ คปภ. ได้พยายามช่วยเหลือแก้ไข รวมถึงได้มีคำสั่งให้ทั้ง 2 บริษัท หยุดรับประกันภัยชั่วคราว และให้แก้ไขฐานะเงินกองทุนให้ได้ตามกำหนด แต่ปรากฏว่าไม่สามารถแก้ไขได้ และทางผู้ถือหุ้นบริษัทยืนยันจะไม่เพิ่มทุน จึงจำเป็นต้องมีคำสั่งให้เลิกกิจการ

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบปรากฏว่า มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สินจำนวนมาก มีปัญหาสภาพคล่อง มีการผิดนัดชำระค่าสินไหม และมีการประวิงค้างค่าสินไหมทดแทนค้างจ่าย รวมถึงมีการบันทึกยอดเคลมไม่ถูกต้อง อีกทั้งมีฐานะการเงินไม่มั่นคงไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ถ้าให้ประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยต่อไป จะทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนหรือผู้เอาประกันภัย อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเฉพาะเรื่องของบริษัท ไม่ได้กระทบต่ออุตสาหกรรมวินาศภัย โดยภาพรวมยังแข็งแกร่งอยู่

“ที่ผ่านมา ระหว่างขอปิดกิจการ ได้มีการทยอยโอนกรมธรรม์ประเภทอื่นออกไปแล้ว ยกเว้นประกันโควิดเจอจ่ายจบ ซึ่งหลังจากนี้ คปภ. จะให้กองทุนประกันวินาศภัยเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ขณะเดียวกัน คปภ. ยังมีการร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อตรวจสอบว่ามีกรรมการ ผู้บริหารรายใดบ้างว่า มีการกระทำการผิดทางกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคหรือไม่ รวมถึงตั้งคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องของการโอนย้ายกรมธรรม์”

นายสุทธิพลกล่าวว่า ในการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อาคเนย์ประกันภัยมีสภาพคล่อง 8,340 ล้านบาท  หนี้สินจากสำรองประกันภัย และสินไหมค้างจ่าย 1.35 หมื่นล้านบาท ขณะที่ไทยประกันภัย มีสภาพคล่อง 1,092 ล้านบาท และหนี้สินค้างจากสำรองประกันภัยและสินไหมค้างจ่าย 4.6 พันล้านบาท ขณะที่ยอดกรมธรรม์ทั้ง 2 บริษัท ที่เหลือความคุ้มครองซึ่งเป็นประกันโควิดเจอจ่ายจบ 1.17 ล้านกรมธรรม์ เบี้ยประมาณ 400-500 ล้านบาท ส่วนที่ไม่ใช่โควิดเหลือเพียง 200 กว่ากรมธรรม์ โดย คปภ. และกองทุนประกันฯ จะเร่งหาทางดูแลต่อไป สำหรับสถานะกองทุนประกันวินาศภัยมีสภาพคล่อง 5,000-7,000 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ได้เตรียมพร้อมหากู้ยืมเงินเข้ามาเพิ่มเติม จากธนาคารพาณิชย์ หรือธนาคารออมสิน เพื่อบริหารจ่ายเคลมพี่น้องประชาชนให้เพียงพอ

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยได้รับความเสียหายแล้ว สามารถยื่นเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกองทุนประกันวินาศภัย เป็นผู้ดูแล รวมถึงที่ยังไม่มีความเสียหายเกิดขึ้น สามารถขอรับคืนเบี้ยประกันภัยที่เหลือจากกองทุนประกันวินาศภัย โดยจะคืนเบี้ยประกันภัยให้ หรือให้นำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนไปใช้แทนเงินสดเลือกซื้อประกันภัยได้จากบริษัทประกันวินาศภัยที่เข้าร่วมโครงการ โดย คปภ. ได้จัดตั้งศูนย์ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน ที่สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค สามารถยื่นขอรับชำระหนี้ได้ที่สำนักงาน คปภ.ภาค และสำนักงาน คปภ.จังหวัด ทั่วประเทศ