สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 2 เม.ย. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 28,029 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 27,993 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 36 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,461,320 ราย หายป่วยกลับบ้าน 23,352 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,235,148 ราย กำลังรักษา 255,795 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,827 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 29.9

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,684,755 ราย หายป่วยแล้ว 3,403,642 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 96 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 25,318 ราย