เมื่อวันที่ 2 เม.ย.นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม กล่าวเนื่องในโอกาสต้อนรับเดือนรอมฎอน ปี 2565 ฮิจเราะห์ศักราช 1443 (ฮ.ศ. 1443) ดังนี้  โดยนายกฯ กล่าวส่งความปรารถนาดี และขอแสดงความยินดีต่อพี่น้องชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ ที่จะได้ร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจอันประเสริฐ เพื่อขัดเกลาร่างกายและจิตวิญญาณให้บริสุทธิ์ ยึดมั่นในการทำคุณงามความดีอันเป็นการสร้างกุศลอันแรงกล้าแก่ตนเอง รวมทั้งยังเป็นการน้อมจิตรำลึกถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานที่ได้ประทานแก่พี่น้องชาวมุสลิมในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ด้วย 

นายธนกร กล่าวต่อว่า นายกฯ ยังกล่าวว่า ปัจจุบันแม้การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยและประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อาจส่งผลต่อการปฏิบัติศาสนกิจหลายประการ แต่การฝึกตนในช่วงสถานการณ์ที่ยากลำบากเช่นนี้ ย่อมจะขัดเกลาให้ทุกคนเป็นผู้ที่มีสติ มีจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาอันสูงส่ง ช่วยทำให้จิตใจผู้ปฏิบัติมีความบริสุทธิ์ และเบิกบานด้วยคุณงามความดี อันจะนำมาซึ่งประโยชน์และความสงบสุขต่อตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป 

ทั้งนี้ ในโอกาสอันเป็นมงคลในเดือนรอมฎอน ประจำปีฮิจเราะห์ศักราช 1443 นี้ ขอให้พระผู้อภิบาลได้โปรดประทานพรอันประเสริฐให้พี่น้องชาวไทยมุสลิม จงประสบแต่ความสุขสวัสดี มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และสัมฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการ เพื่อร่วมเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสันติสุขแก่ประเทศชาติสืบไป.