เมื่อวันที่ 3 เม.ย. นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมายอิสระ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ไม่ต้องมีใครแอบช่วยเชียร์

ประชาชนมีหูมีตา รู้เองเห็นเองได้

แค่ป้ายหาเสียงอย่างเดียวก็เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ และความรอบคอบในการบริหารจัดการกรุงเทพฯ แล้ว

ว่าใครเป็นอย่างไร

ไม่ต้องคำนึงถึง ผลงาน การโกงกินกันบ้าระห่ำ จนกรุงเทพฯ ตกอยู่ในสภาพ ฝนตกน้ำก็ท่วม ยามแล้งฝุ่นก็คลุ้ง ขยะเต็มเมือง รกรุงรังทั้งเมือง

ผู้คนทำการค้าที่ไหนก็มีคนไปรีดไถถึงที่นั่น สภาพอย่างนี้จะต้องหมดสิ้นไปจากกรุงเทพฯ ด้วยการตัดสินใจที่ถูกต้องของชาวกรุงเทพฯ