เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา หมายเลข 1 กล่าวว่า หมายเลขที่ได้ไม่ว่าจะเป็นเลขใดไม่สำคัญ ส่วนการที่จับได้หมายเลข 1 ถือว่าเป็นโชคดี ด้วยเป็นเลขที่พี่น้องประชาชนจำได้ง่าย สำหรับทีม “เรารักษ์พัทยา” นั้นนโยบายของทีมจะนำเสนอผ่านตัวเองที่จะเข้าไปพบกับประชาชน ผ่านทีมงาน ผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยา รวมทั้งการให้นโยบายผ่านสื่อโซเชียลด้วย ซึ่งหลักๆนโยบายของเราคือ สโลแกนคือ “Better Pattaya” ต่อยอด ต่อเนื่อง เพื่อเมืองพัทยาที่ดีขึ้น มุ่งเน้น 4 ด้านหลัก ได้แก่ 1.การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่องเศรษฐกิจ การจ้างงาน การสร้างรายได้ 2.การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิต และเรื่องสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมให้เบ็ดเสร็จ 3.สานต่อวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาที่ได้ดำเนิน การไปหลายเรื่องแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบนเกาะล้าน ที่นาเกลือการปรับภูมิทัศน์ชายหาด และ 4.การเตรียมความพร้อมเรื่องพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี และการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ที่เราเป็นศูนย์กลาง EEC 

หลังจากนั้นจะขยายนโยบายทั้ง 4 ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเศรษฐกิจ การจ้างงาน ซึ่งมีแผนจะสร้างพื้นที่ค้าขายให้กับประชาชน กระจายรายได้สู่ชุมชน “คนพัทยาได้งาน ผู้ประกอบการได้คน” เป็นการส่ง เสริมอาชีพด้วย ส่วนเรื่องของการสานต่อวิสัยทัศน์ NEO PATTAYA อย่าง เรื่องของเกาะล้านจะทำอะไรไปบ้าง นั้น คงเน้นไปที่การพัฒนาถนนบนเกาะล้านทั้ง 15 เส้นทาง การแก้ไขปัญหามลภาวะเรื่องขยะ ที่จะมีการก่อ สร้างเตาเผาขยะในเร็ววันนี้โดยจะสามารถกำจัดขยะให้ได้ 50 ตันต่อวัน เรื่องของท่าเทียบเรือ การจัดภูมิทัศน์ต่าง ๆ และแหล่งท่องเที่ยวทางชายหาด

ขณะที่บนฝั่งจะมีการสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นเมืองเก่าไม่ว่าจะเป็นการสร้างอาคารที่จอดรถลานโพธิ์นาเกลือ ที่สามารถรองรับรถได้ถึง 239 คัน ซึ่งจะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาซื้ออาหารทะเลสด โดยจะมีการทำตลาดทะเลสดที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอย ซื้ออาหารสด และสามารถที่จะปรุงทานได้เลย พร้อมพัฒนาสวนสาธารณะที่มีสนามเด็กเล่น การสร้างภูมิทัศน์ เรื่องสะพานเชื่อมโยงที่ลานโพธิ์ ไปที่สะพานยาว เป็นต้น

ส่วนในพื้นที่เมืองพัทยาก็จะเร่งการปรับสภาพภูมิทัศน์ชายหาด อาทิ การเสริมทราย ซึ่งกำลังดำเนินการอยู่บนพื้นที่ชายหาดจอมเทียน เรื่องที่สำคัญคือการสร้างระบบระบายน้ำให้เร็วขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเวลาฝนตกจะใช้ระยะเวลาระบายน้ำ 1-2 ชั่วโมง แต่ในปัจจุบันใช้เวลาไม่ถึง 1 ชั่วโมงก็สามารถระบายน้ำได้หมด การแก้ไขปัญหาจุดนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญที่จะมีโครงการหน่วงน้ำตัดน้ำ และระบายน้ำออกไปตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อระบายลงทะเล และผันน้ำไปสู่อ่างเก็บน้ำชากนอก

โดยจะดำเนินการตั้งแต่เลียบทางรถไฟ เพื่อแก้ปัญหาน้ำอย่างเบ็ดเสร็จ ซึ่งเรื่องนี้ผ่านความเห็นชอบจาก ครม.มาแล้วตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ.ที่ผ่านมา เนื่องจากมองเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาเร่งด่วน ทั้งนี้ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองทำกรอบวงเงินงบประมาณในการแก้ปัญหาด้วยการทำอุโมงค์น้ำในงบประมาณกว่า 9,500 ล้าน ซึ่งต้องศึกษาดูว่างบ ประมาณส่วนนี้จะดำเนินการอย่างไร เพื่อให้สามารถระบายน้ำท่วมได้สัดส่วน 128 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งมากกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาประมาณ 40-80 มม./ชม. ขณะที่ปัญหาขยะมูลฝอยได้รับการแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วและต่อไปในอนาคตเมืองพัทยาก็จะเป็นเจ้าภาพในคลัสเตอร์ 2 ในการนำขยะจาก 3 อำเภอ ได้แก่ บางละมุง ศรีราชา และสัตหีบ นำขนถ่ายไปกำจัดอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบ่อวิน เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป   

นายปรเมศวร์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับการลงพื้นที่หาเสียงนั้น จะใช้แผนการเดินเข้าพบปะประชาชนเพื่อบอกถึงนโยบาย สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไข ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้ได้พบปะประชาชนมากที่สุด พร้อมกับทำนโยบายผ่านสื่อโซเชียลที่จะเข้าถึงพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ ด้วยความที่เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลาง EEC ก็จะมีพัฒนาควบคู่ไปกับการลงทุนและการท่องเที่ยว โดยเฉพะการจัดทำ Medical Hub หรือ Sport Tourism ด้วย สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ทีมมีความมั่นใจ และมองว่าการเลือกตั้งพัทยาไม่ได้ดุเดือดอะไร เพราะผู้สมัครทุกคนก็รู้จักกันหมด ต่างทีมต่างขายเรื่องนโยบายเป็นหลัก โดยทีมเรารักษ์พัทยานั้น มั่นใจว่านโยบายที่ออกมาสามารถทำได้จริง ด้วยความเป็นมืออาชีพ และทราบว่าควรก็จะทำอย่างไรต่อไป เพื่อ ให้อนาคตของเมืองพัทยาดีขึ้น

ฉะนั้นสิ่งที่เรามุ่งหน้าต่อไปก็คือการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชน โดย เฉพาะปัญหาที่มีกระแสมากอย่าง “ทำไมเมืองพัทยาถึงขุดทั้งปี” เรื่องนี้เป็นเพราะเมืองพัทยาต้องมีการพัฒนาเติบโตขึ้น ดังนั้นสาธารณูปโภคต้องรองรับได้ทัน ซึ่งต้องบอกว่าเป็นโชคดีของเมืองพัทยาที่ถูกตั้งเป็นเมืองใหญ่พิเศษมีการโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินจำนวน 9 เส้นทาง ในงบประมาณนับพันล้านบาท ที่เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2561-2566 ซึ่งหากแล้วเสร็จจะทำเมืองพัทยามีความสวยงามตามถนนสายหลัก

อย่างไรก็ตามหากผลการเลือกตั้งออกมาและทีมกลุ่มเรารักษ์พัทยาได้รับความไว้วางใจเข้าไปบริหารเมืองพัทยาต่อ ก็จะเข้าไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ประชาชน แต่อย่างไรก็ตามเมืองพัทยาจำเป็นต้องพัฒนา เพื่อรองรับความเติบโตจากความที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดศูนย์กลางของ EEC ที่จะทำให้เกิดการลงทุนและการท่องเที่ยวที่ดีขึ้น โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งรถไฟฟ้าความเร็วสูง การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา การสร้างท่าเทียบเรือสำราญ เป็นต้น ซึ่งคาดว่าในอนาคตนักท่องเที่ยวที่จะทยอยกลับมาจากมากแต่ก่อนกว่าเกิน 15 ล้านคนต่อปีแน่นอน….