สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 5 เม.ย. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 21,088 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 20,995 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 93 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,534,140 ราย หายป่วยกลับบ้าน 27,519 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,313,333 ราย กำลังรักษา 250,145 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,862 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 24 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 28.3

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,757,575 ราย หายป่วยแล้ว 3,481,917 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 91 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 25,603 ราย