สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 26 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 15,376 ราย แบ่งเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ 14,335 ราย และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ 1,041 ราย ทำให้มียอดผู้ป่วยยืนยันสะสมตั้งแต่ 1 เมษายน 483,815 ราย หายป่วยกลับบ้าน 6,782 ราย หายป่วยสะสม 314,049 ราย

โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 87 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 4,146 รายแล้ว นอกจากนี้ผู้ป่วยอาการหนัก 4,289 ราย ผู้ป่วยต้องใช้ท่อช่วยหายใจ 967 ราย