เมื่อวันที่ 5 เม.ย. ผู้สื่อข่าว “เดลินิวส์ออนไลน์” รายงานว่า ธนาคารหลายแห่ง เตรียมปิดปรับปรุงพัฒนาระบบชั่วคราว ซึ่งจะส่งผลทำให้ธุรกรรมบางอย่างไม่สามารถทำได้ ซึ่งสมารถตรวจสอบบริการที่ปิดบริการ วันที่ และเวลาไหน ได้ทั้งหมดดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันเสาร์ที่  9  เม.ย. 65 ว่า

“เนื่องด้วยธนาคารจะปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น ในวันเสาร์ที่ 9 เม.ย. 65 เวลา 02.30-08.00 น. ส่งผลให้ในช่วงเวลาดังกล่าวลูกค้าไม่สามารถทำธุรกรรมดังต่อไปนี้ได้

 • สมัครบริการ เปิดบัญชี ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ได้แก่
 • เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings) และ บัญชีกองทุน
 • โอนเงินไปยังประเทศสิงคโปร์ผ่าน PromptPay International
 • ลงทะเบียนบริการ NDID
 • สมัครบริการหรือเปิดบัญชีจากแอพพลิเคชั่น หรือเว็บไซต์ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS ได้แก่ Blue CONNECT, GrabPay Wallet, LINE BK, YouTrip, MAKE by KBank, เปิดบัญชี KSecurity, รับชำระผ่าน Facebook Pay, รับชำระผ่าน Coral เป็นต้น
 • สมัครสินเชื่อต่างๆ บน K PLUS ได้ รวมถึงการสมัครสินเชื่อจากแอพพลิเคชั่นอื่นๆ ได้แก่ Dolfin, Shopee, Lazada ที่ต้องยืนยันตัวตนผ่าน K PLUS
 • ปิดการให้บริการ Wealth Plus
 • ฝากเงิน และชำระเงินสินค้า ผ่าน KBank Service และตู้บุญเติม ตู้เติมสบาย ตู้เติมดี
 • โอนเงินพร้อมเพย์ (PromptPay) และบริการชำระค่าสินค้า ผ่าน e-Wallet
 • แลกเปลี่ยนเงินตราที่ตู้แลกเปลี่ยนเงินตรา

ทั้​งนี้ ลูกค้าสามารถทำรายการอื่นได้ตามปกติ ธนาคารฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ และขอขอบพระคุณที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจในบริการของธนาคารด้วยดีตลอดมา”

ธนาคารไทยพาณิชย์ ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันศุกร์ที่ 8 เม.ย. 65 และวันเสาร์ที่  9 เม.ย. 65

“เรียน ลูกค้าผู้ใช้บริการ แอพพลิเคชั่น ร้านแม่มณี ธนาคารขอเรียนแจ้งปิดปรับปรุงแอพพลิเคชั่นแม่มณี มีผลทำให้ลูกค้าไม่สามารถใช้งานได้และไม่สามารถรับชาระเงินเข้าบัญชีแม่มณีได้ โดยมีรายละเอียดช่วงเวลาในการปิดระบบดังต่อไปนี้

 • วันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 23.00-24.00 น.
 • วันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 00.00-06.00 น.

 ทั้งนี้ลูกค้าจะสามารถใช้บริการแอพพลิเคชั่นแม่มณีได้หลังจากเวลาช่วงดังกล่าว”

ธนาคารกรุงไทย ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 9 เม.ย. 65 ว่า

“เพื่อยกระดับการให้บริการ ธนาคารจะทำการพัฒนาระบบงาน วันที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 00.40-06.10 น. บริการที่ไม่สามารถทำธุรกรรมได้ชั่วคราว ตามรายละเอียดดังนี้

 • ฝาก
 • ถอน
 • โอน-รับเงินโอน
 • ชำระเงิน
 • เติมเงิน
 • บริการอื่นๆ

กรุณาวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวก”

ธนาคารออมสิน ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันอาทิตย์ที่ 10 เม.ย. 65 ว่า

“ธนาคารออมสิน ขอแจ้งปิดระบบบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศชั่วคราว วันที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 12.00-15.00 น. เพื่อพัฒนาระบบการบริการให้ดียิ่งขึ้น บริการที่ไม่สามารถใช้ได้ คือ โอนเงินด่วนระหว่างประเทศ MoneyGram”

ธนาคารกรุงเทพ ประกาศแจ้งปิดปรับปรุงระบบชั่วคราวในวันเสาร์ที่ 9 เม.ย. 65 ว่า

“ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานระบบโมบายแบงก์กิ้งได้ในวันเสาร์ที่ 9 เม.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 02.00 น. ถึงเวลา 07.00 น. ธนาคารขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้”..