รายงานข่าวจาก บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) แจ้งว่า บวท. ได้ออกประกาศแจ้งความประสงค์จัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นภายในประเทศ โดยออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : P/N) ประเภท Committed Line จำนวนไม่เกิน 1 พันล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่อง ใช้หมุนเวียนในกิจการ ระยะเวลากู้เงิน 2 ปี นับจากวันที่ลงนามในสัญญากู้เงิน ทั้งนี้หากสถาบันทางการเงินใดสนใจให้แหล่งเงินกู้สามารถติดตามข้อมูลบริษัทฯ ได้จาก www.aerothai.co.th และติดต่อขอรับเอกสาร/ข้อมูลประกอบการพิจารณาข้อเสนอเงินกู้เพิ่มเติม ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ส่ง บวท. ได้ถึงวันที่ 20 เม.ย. 65 จากนั้นจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอเงินกู้วันที่ 26 พ.ค.65

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่องตลอดกว่า 2 ปี ทำให้อุตสาหกรรมการบินได้รับผลกระทบอย่างหนัก การเดินทางทางอากาศลดน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งที่ผ่านมา บวท. ให้ความร่วมมือภาครัฐให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ตามมติคณะกรรมการการบินพลเรือน (กบร.) อาทิ การลดค่าบริการการเดินอากาศลง 50% และยกเว้นค่าปรับจากการชำระล่าช้าของสายการบิน จึงส่งผลให้รายได้ของ บวท. ซึ่งมีรายได้หลักมาจากการให้บริการเดินอากาศลดลงอย่างมาก

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า ภาพรวมการดำเนินงานในปี 64 บวท. มีรายได้ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายถึง 6.6 พันล้านบาท สถิติการให้บริการจราจรทางอากาศเที่ยวบินพาณิชย์เข้า-ออก ผ่านน่านฟ้าไทยช่วงปีงบประมาณ 64 มีปริมาณเที่ยวบินลดลง 50% หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 62 ก่อนสถานการณ์โควิด-19 ระบาด ปริมาณเที่ยวบินลดลงสูงถึง 70% ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ยังคงต่อเนื่องในปี 65 และสายการบินชำระหนี้มาเพียง 50% ทำให้ บวท. ประสบปัญหาขาดสภาพคล่องเช่นกัน

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า ขณะนี้ บวท. ไม่มีความสามารถให้ความช่วยเหลือสายการบินตามมาตรการช่วยเหลือต่อไปได้ และจำเป็นต้องจัดหาแหล่งเงินกู้ระยะสั้นเพิ่มเติม เพื่อเสริมสภาพคล่องในปี 65 นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างรอความชัดเจนเรื่องการขอรับเงินสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ (Public Service Obligation: PSO) เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน อย่างไรก็ตามปัจจุบัน บวท.ยังคงควบคุมค่าใช้จ่าย และรักษาวินัยทางการเงินอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปให้ได้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้ บวท.ซึ่งก่อตั้งมาเมื่อวันที่ 15 เม.ย. 2491 กำลังจะครบ 74 ปี ต้องกู้เงินเสริมสภาพคล่องต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยกู้เงินครั้งแรกเมื่อปี 64