เมื่อวันที่ 7 เม.ย. นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ผอ.ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha ระบุว่า

“ประกาศให้ทราบทั่วกันนะครับ ไม่เคยต่อต้านวัคซีนแต่ต้องการให้ฉีดไม่มากเกินไปคือ 3 หรือ 4 ถ้าเริ่มต้นด้วยเชื้อตายสองเข็มก็ต่อด้วย ชั้นผิวหนัง 2 เข็ม PZ หรือ MDN เริ่มต้นด้วย AZ 2 เข็ม ก็ต่อด้วย ชั้นผิวหนัง PZ หรือ MDN เข็มเดียวพอ

หมอเอง SV SV AZ MDN เรื่อง ภูมิเลวและชั่วร้ายมีพิสูจน์อยู่ทั่วไป Google ดูบทความทางวิชาการในวารสารวิทยาศาสตร์การแพทย์ แป๊บเดียวก็เจอแล้ว ห่วงทุกคนนะครับ”..

ขอบคุณภาพประกอบ : ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา Thiravat Hemachudha