การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) แจ้งว่า กทพ. ได้จัดโครงการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 65 พร้อมทั้งมอบของขวัญให้แก่ประชาชน ด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางของทางพิเศษ (ด่วน) รวม 5 สายทาง เพื่ออำนวยความสะดวก และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ประกอบด้วย ทางด่วนบูรพาวิถี (สายบางนา-ชลบุรี) และทางด่วนกาญจนาภิเษก (บางพลี–สุขสวัสดิ์) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย.65 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 18 เม.ย.65 เวลา 24.00 น. รวม 7 วัน

นอกจากนี้ได้ร่วมกับ บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด ยกเว้นค่าผ่านทางด่วนเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางด่วนศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางด่วนอุดรรัถยา (ทางด่วนบางปะอิน-ปากเกร็ด) โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 13 เม.ย.65 เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 15 เม.ย.65 เวลา 24.00 น. รวม 3 วัน พร้อมกันนี้ยังได้จัดตั้งหน่วยบริการประชาชน โดยปฏิบัติร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน และ BEM เพื่อบริการประชาชนที่ใช้ทางด่วนเดินทางเข้า-ออก กรุงเทพฯ 6 จุด ดังนี้ ด่านฯ ขาออกเมือง (ระหว่างวันที่ 11-13 เม.ย.65 ) ที่ด่านฯ บางแก้ว 1 ด่านฯ ฉิมพลี ด่านฯ บางปะอิน (ขาออก) เวลา 07.00-21.00 น. และด่านฯ ขาเข้าเมือง (ระหว่างวันที่ 14-17 เม.ย.65) ที่ด่านฯ ดาวคะนอง ด่านฯ จตุโชติ และด่านฯ บางปะอิน (ขาเข้า) เวลา 07.00-21.00 น.

ขณะเดียวกันยังได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ (WAR ROOM) ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย.65 ณ ห้องบริหารการจราจรทางพิเศษ (ETM Center) ชั้น 22 อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เพื่อควบคุมสั่งการในการแก้ไขปัญหาการจราจรในทางพิเศษและอุบัติเหตุต่าง ๆ ทุกสายทาง เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พร้อมกันนี้ยังได้จัดกำลังพนักงานจัดการจราจร พนักงานกู้ภัย พนักงานหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รถกู้ภัย รถยก พร้อมหน่วยเคลื่อนที่เร็ว และอุปกรณ์ อำนวยการจราจรในทุกเส้นทาง และเข้าให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ใช้บริการทางด่วนที่ประสบเหตุต่างๆ อย่างทันท่วงที และรวดเร็ว พร้อมทั้งตรวจสอบเส้นทาง ทางพิเศษทั้ง 7 สายทาง ตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้จะจัดตั้งจุดกวดขันวินัยจราจร บริเวณด่านฯ ชลบุรี (ขาเข้า) ด่านฯ บางขุนเทียน 1 ด่านฯ บางนา และด่านฯ ประชาชื่น (ขาออก) ระหว่างวันที่ 13-15 เม.ย.65 เวลา 20.00-24.00 น. โดยจัดพนักงานจัดการจราจรร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทางด่วน กวดขันรถยนต์บรรทุกคนนั่งกระบะท้าย ไม่มีหลังคาปกปิดมิดชิด การบรรทุกสิ่งของไม่เรียบร้อย และควบคุมรถยนต์วัตถุอันตรายให้เป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ กทพ. จะยังคงรักษามาตรฐานการคัดกรอง หรือเข้มงวดเรื่องความสะอาดบริเวณอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางด่วนทุกด่านทุกสายทาง รวมถึงบริเวณตู้และช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้ทางพิเศษ

พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนให้ผู้ใช้ทางพิเศษหันมาใช้บัตร Easy Pass แทนการใช้เงินสด เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสธนบัตรอันอาจจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางพิเศษยังสามารถสอบถามข้อมูลสภาพการจราจรและแจ้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนทางพิเศษได้ที่ “EXAT Call Center หมายเลข 1543” พร้อมทั้งให้บริการขอความช่วยเหลือกรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถขัดข้องหรือเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ บนทางพิเศษ ผ่าน Application “EXAT Portal” หรือ “LINE @exatsociety” ตลอด 24 ชั่วโมง ได้อีกช่องทางหนึ่งด้วย.