รายงานข่าวจากกรมทางหลวง (ทล.) แจ้งว่า จากกรณีที่มีปริมาณจราจรติดขัดบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 9 หรือวงแหวนกาญจนาภิเษก (บางปะอิน-บางพลี) บริเวณด่านธัญบุรี 2 มุ่งหน้าบางปะอินนั้น ขณะนี้พบว่า มีประชาชนบางส่วนทยอยเดินทางออกจากกรุงเทพฯ เพื่อกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 65 บ้างแล้ว ซึ่งมีบ้างที่ทำให้เกิดรถติดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทาง ซึ่ง ทล. ได้วางแผนเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาจราจรหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางบนมอเตอร์เวย์ไว้เรียบร้อยแล้ว

โดยจัดเจ้าหน้าที่คอยมอนิเตอร์ปริมาณจราจรบนเส้นทางตลอดเวลา หากเกิดรถติดสะสม จะมีเจ้าหน้าที่ ทล. ร่วมกับตำรวจทางหลวงอำนวยความสะดวกด้านจราจรบริเวณหน้าด่านในการระบายรถ เช่น กรณีรถเกิดอุบัติเหตุ รถเสีย โดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ รถบรรทุก จะทำให้เสียเวลามากในการเคลื่อนย้ายรถออกจากหน้าด่าน ดังนั้นจะเตรียมรถยกไว้ หากเกิดกรณีจะเร่งเคลียร์พื้นที่ทันที เพื่อเปิดช่องจราจรให้ใช้งานเร็วที่สุด นอกจากนี้ช่องชำระค่าผ่านทางด้วยเงิน ในช่วงเวลาปกติในตู้เก็บค่าผ่านทางจะมีเจ้าหน้าที่ 1 คน ขณะที่ในช่วงเร่งด่วนเช้าที่มีรถจำนวนมาก จะจัดให้มีเจ้าหน้าที่เพิ่มอีก 1 คน รวมเป็น 2 คน เพื่อจัดเตรียมเงินทอน กรณีผู้ใช้ทางใช้ธนบัตรราคามากกว่าจำนวนค่าผ่านทาง เช่น ให้ 1,000 บาท จะเตรียมเงินทอนไว้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้เสียเวลา

อย่างไรก็ตาม คาดว่า ในช่วงสงกรานต์นี้ ทล. ได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนมอเตอร์เวย์ หมายเลข 7 กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-มาบตาพุด, มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 บางปะอิน-บางพลี และ มอเตอร์เวย์หมายเลข 9 พระประแดง-บางขุนเทียนตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 12 เม.ย. ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 18 เม.ย. ซึ่งทำช่วยอำนวยความสะดวกและลดปัญหาจราจรติดขัดตามเส้นทางได้

ส่วนการดำเนินงาน ให้บริการช่องทางระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอัตโนมัติพิเศษแบบไม่มีไม้กั้น (Multi-lane Free Flow) หรือ M-Flow บนมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 จำนวน 4 ด่าน ได้แก่ ด่านทับช้าง 1, 2 และ ด่านธัญบุรี 1, 2 นั้น ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.ที่ผ่านมา ทล. ได้เริ่มดำเนินการให้ผู้ใช้บริการ M-Flow เมื่อใช้บริการแล้วจะต้องชำระค่าผ่านทางภายใน 7 วัน หากเกิน 7 วันจะต้องจ่ายค่าปรับ 10 เท่า ซึ่งช่อง M-Flow นี้ บางคนที่ไม่เป็นสมาชิกไม่กล้าใช้ เพราะกลัวจะโดนปรับ จึงทำให้ไปใช้เฉพาะช่องชำระค่าผ่านทางด้วยเงินสด และ ช่องทางอัตโนมัติ M-Pass/ Easy Pass แต่ที่จริงแล้วผู้ที่ไม่เป็นสมาชิกสามารถใช้ได้ คือใช้ไปก่อน จ่ายค่าผ่านทางทีหลัง แต่ต้องจ่ายภายใน 7 วัน ไม่อย่างนั้นจะต้องจ่ายค่าปรับ 10 เท่า และในช่วงสงกรานต์นี้ระบบ M-Flow ให้บริการ เช่นเดียวกัน

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้ผู้ใช้บริการ M-Flow ชำระค่าผ่านทางในเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับ และเชิญชวนให้หันมาสมัครใช้บริการ M-Flow และเลือกชำระแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทางบนมอเตอร์เวย์ด้วย