สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 13 เม.ย. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 23,015 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 22,920 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 95 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,725,434 ราย หายป่วยกลับบ้าน 27,626 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,521,298 ราย กำลังรักษา 232,682 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,971 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 26 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 27.7

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 3,948,869 ราย หายป่วยแล้ว 3,689,792 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 106 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 26,395 ราย