เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจราจรบนเส้นทางสายเอเซีย (สายเหนือ) หลัก กม. 25+700 ขาเข้ากรุงเทพมหานคร บริเวณศูนย์พัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ วาสนะเวศม์ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา พบว่า การจราจรบนเส้นทางดังกล่าว มีรถยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกำลังเร่งเดินทางกลับจากภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ภาคเหนือเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร ทำให้การจราจรหนาแน่นมาก รถใช้ความเร็วได้ประมาณ 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทั้งนี้ ในเส้นทางถนนสายเอเซีย บริเวณหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา การจราจรในพื้นที่ดังกล่าวได้ติดขัดอย่างมากเป็นระยะทางยาวหลายกิโลเมตร ด้วยเส้นทางดังกล่าวเป็นทางคอขวดทำให้การจราจรติดขัดและมีปริมาณรถยนต์ที่มาบรรจบกันในเส้นทางทำให้การจราจรติดขัดและคาดว่าในช่วงเย็นถึงค่ำปริมาณรถยนต์ของประชาชนและนักท่องเที่ยวจะมีเพิ่มขึ้น.