เมื่อวันที่ 17 เม.ย. พล.ต.ต.ไพศาล วงศ์วัชรมงคล ผบก.ภ.จว.นนทบุรี ออกคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการตามคําสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีที่ 193/2565 ลงวันที่ 17 เม.ย.65 แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีปรากฏภาพข่าวทางสื่อโซเชียลว่ามีการจัดงานสงกรานต์ที่ร้าน The moon bar บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก เขตพื้นที่รับผิดชอบของสภ.บางใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 13-16 เม.ย.65 และมีลูกค้าเข้าไปใช้บริการเป็นจำนวนมาก ในลักษณะที่แออัด เข้าลักษณะสถานบริการ อันเป็นการเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด-19 รวมทั้งมีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคำสั่งของจังหวัดนนทบุรี ที่ได้กำหนดเป็นแนวทาง ให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติไว้ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามระเบียบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พศ. 2563 ข้อ8(3) จึงให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี โดยให้ขาด จากต้นสังกัดเดิม มีกำหนด 30 วัน มีรายชื่อดัง 1.พ.ต.อ.วันชัย ชูจิตร ผกก.สภ.บางใหญ่ 2. พ.ต.ท.จุลชิต พรหมเพียงชัย รองผกก.ป.สภ.บางใหญ่ 3. พ.ต.ท.ณัฐยุทธ์ แก้วปาน รองผกก.สส.สภ.บางใหญ่ 4. พ.ต.ท.นพวัตติ์ วสุภักดิ์นพคุณ สวป.สภ.บางใหญ่ มอบหมายให้รองผบก.ภ.จว.นนทบุรี รับผิดชอบศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัด นนทบุรี เป็นผู้ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติของข้าราชการตำรวจดังกล่าว ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ พล.ต.ต.ไพศาล ยังออกคำสั่งตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ที่ 195/2565 เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจไปรักษาราชการแทน ดังนี้ 1.ให้ พ.ต.อ.ถาวร ดุลยวิทย์ รองผบก.ภ.จว.มุกดาหาร ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ไปรักษาราชการแทนในตำแหน่ง ผกก.สภ.บางใหญ่ 2.ให้ พ.ต.ท.สมภพ เชาว์เพชรไพโรจน์ รองผกก.สส.ภ.จว.นนทบุรี ไปรักษาราชการแทนในตำแหน่ง รองผกก.สส.สภ.บางใหญ่ 3.ให้พ.ต.ท.พรนารายณ์ แสงทอง สวป.สภ.ปากเกร็ด ไปรักษาราชการแทนในตำแหน่ง สวป.สภ.บางใหญ่ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงสั่ง ณ วันที่ 17 เม.ย.65