เมื่อวันที่ 18 เม.ย. นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง (ขร.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 65 ระหว่างวันที่ 11-17 เม.ย.65 รวม 7 วัน มีประชาชนใช้บริการระบบรางรวม 3,267,068 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 288,027 คน และระบบรถไฟฟ้า 2,979,041 คน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 64 (10-16 เม.ย.64) จำนวน 1,004,957 คน หรือเพิ่มขึ้น 44.43% โดยในส่วนของรถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) มีผู้ใช้บริการรวม 288,027 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 126,914 คน และเชิงสังคม 161,113 คน มีผู้โดยสารขาออก 141,672 คน และขาเข้า 146,355 คน น้อยกว่าประมาณการ 343 คน คิดเป็น 0.12% (ประมาณการ 288,370 คน) แต่เมื่อเทียบกับสงกรานต์ ปี 64 พบว่า เพิ่มขึ้น 61,906 คน หรือเพิ่มขึ้น 27.38%

นายพิเชฐ กล่าวต่อว่า ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ รฟท. ให้บริการเดินรถสามารถรองรับผู้โดยสารที่เดินทางได้อย่างเพียงพอ และไม่มีผู้โดยสารตกค้าง พบว่า สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุด 94,893 คน (ขาออก 47,390 คน ขาเข้า 47,503 คน) รองลงมาคือ สายตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 78,017 คน (ขาออก 37,284 คน ขาเข้า 40,733 คน) สายเหนือ 62,411 คน (ขาออก 31,244 คน ขาเข้า 31,167 คน) สายตะวันออก 34,892 คน (ขาออก 16,760 คน ขาเข้า 18,132 คน) และสายมหาชัย/แม่กลอง 17,814 คน (ขาออก 8,994 คน ขาเข้า 8,820 คน)

นายพิเชฐ กล่าวอีกว่า ส่วนระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) สะสม 7 วัน มีผู้ใช้บริการ 2,979,041 คน-เที่ยว มากกว่าประมาณการ 365,474 คน-เที่ยว หรือมากกว่า 13.98% (ประมาณการ 2,613,567 คน-เที่ยว) แต่เมื่อเทียบกับสงกรานต์ปี 64 พบว่า เพิ่มขึ้น 943,051 คน-เที่ยว หรือเพิ่มขึ้น 46.32% ประกอบด้วย รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ 159,971 คน สายสีแดง 41,117 คน รถไฟฟ้า MRT สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 102,913 คน สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 770,833 คน และรถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,904,207 คน

นายพิเชฐ กล่าวด้วยว่า สำหรับด้านความปลอดภัย ช่วง 7 วัน มีเหตุอันตรายทางรางรวม 6 ครั้ง (ขบวนรถไฟชนคน 2 ครั้ง ชนรถจักรยานยนต์ 1 ครั้ง ผู้โดยสารพลัดตกขบวนรถ 1 ครั้ง คนร้ายปาของแข็งใส่ขบวนรถ 1 ครั้ง และขบวนรถเบียดกัน 1 ครั้ง) มีผู้เสียชีวิต 4 ราย และผู้บาดเจ็บ 1 ราย และมีรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 2 ครั้ง ส่งผลให้ขบวนรถล่าช้ารวม 4 เที่ยว ขณะที่สงกรานต์ปี 64 มีเหตุอันตรายทางราง 8 ครั้ง (ขบวนรถไฟชนคน 4 ครั้ง ชนสัตว์ 3 ครั้ง และผู้โดยสารพลัดตกขบวนรถไฟ 1 ครั้ง) มีผู้เสียชีวิต 2 ราย และมีผู้บาดเจ็บ 3 ราย ส่วนระบบรถไฟฟ้าเกิดเหตุขัดข้อง 3 ครั้ง)