สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประจำวัน ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ล่าสุด วันที่ 22 เม.ย. 65 พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่อีก 21,808 ราย จำแนกเป็นผู้ป่วยจากในประเทศ 21,717 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 91 ราย ผู้ป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,904,603 ราย หายป่วยกลับบ้าน 19,826 ราย หายป่วยสะสม (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) 1,741,244 ราย กำลังรักษา 190,780 ราย

นอกจากนี้ จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,985 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 26 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 25.3

สำหรับข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,128,038 ราย หายป่วยแล้ว 3,909,738 ราย โดยวันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 128 ราย ทำให้มีผู้เสียชีวิตสะสมตั้งแต่ปี 2563 มียอดสะสมสูงถึง 27,520 ราย